Praktijk voor Psychiatrie Leiblum

Voor jongeren (>16 jr) en volwassenen

Aanmelden

Voor volwassenen gelden andere regels dan voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.


Voor volwassenen: vanaf 2014 zijn de regels voor verwijzing veranderd. In de polis van uw zorgverzekering kunt u lezen wie u kan en mag verwijzen naar een psychiater om voor vergoeding in aanmerking te komen. Meestal is dat uw huisarts, een bedrijfsarts of medisch specialist. Behandeling bij de psychiater valt bij onze praktijk onder de Specialistische GGZ (SGGZ). De praktijk heeft voor volwassenen vanaf 2020 geen contracten afgesloten met CZ en VGZ. Het is van groot belang dat u bij uw verzekering navraagt of behandeling in onze praktijk wordt vergoed.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar: vanaf 1 januari 2015 zijn de regels voor aanmelding gewijzigd. Dit in verband met de Transitie Jeugdzorg. De gemeente is vanaf 1 januari verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp inclusief de psychiatrische zorg. De behandeling zal dan ook worden vergoed door de gemeente waar uw kind woont (het zgn. woonplaatsbeginsel). U kunt hierover meer informatie vinden op : www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/hulp-bij-psychische-problemen-kind.html en www.hoeverandertmijnzorg.nl/jeugd/jeugdzorg/ggz

Voor de aanmelding van uw kind of jongere tot 18 jaar zult u altijd een verwijsbrief van uw huisarts moeten hebben gedateerd vóór de eerste afspraak en een beschikkingsnummer moeten aanvragen bij uw gemeente. Het verschilt per gemeente hoe zij dit afgeven. Belt u voor meer informatie naar uw gemeente waar u woonachtig bent.

Vanaf 1 juni 2009 geldt een identificatieplicht. U moet uw zorgpas en een identiteitsbewijs de eerste keer mee nemen; de zorgnummers en uw BSN nummer zijn wij verplicht te controleren.

U kunt uw gegevens en reden van aanmelding invullen op het aanmeldformulier (zie rechter kader). Voor extra gegevens, indien nodig, zullen wij u een inschrijfformulier en een aantal vragenlijsten toezenden. Aanmelding bij voorkeur via de mail.

Informatie over de vereiste manier van verwijzen kan de huisarts vinden op:  www.nhg.org/actueel/nieuws/lhv-en-nhg-overleg-met-zorgverzekeraars-over-verwijzing-naar-ggz

U kunt ook een voorbeeld verwijsbrief voor de huisarts downloaden (zie rechter kader)

De praktijk heeft voor kinderen en jongeren vanaf 2022 alleen nog een contract met de regio Zuid-Oost Utrecht afgesloten. Indien afkomstig uit een andere regio zult u de behandeling zelf moeten vergoeden.